Illegaal handelen?

Illegaal handelen door schadeherstelbedrijven en aannemers

Wie draait voor de kosten daarvan op?

Mafalda
Mr. Mafalda Weerts en Mr. Hanan Romeijn

Stel: U heeft schade aan uw auto. U meldt deze schade bij uw verzekeraar. Een aantal verzekeraars heeft een samenwerkingsverband met een of meerdere schadeherstelbedrijven. Bij andere verzekeraars heeft u het recht van vrije keuze met betrekking tot welke garage uw auto gaat herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat schadeherstelbedrijven frequent extra kosten die wel kunnen oplopen tot 50% in rekening brengen voor niet aangebrachte onderdelen dan wel voor werkzaamheden die niet of maar beperkt zijn verricht. Dit frauduleus handelen van schadeherstelbedrijven wordt uiteindelijk aan u als verzekerde alsmede aan alle andere verzekerden door een verhoging van de verzekeringspremies doorberekend.

 

Een ander voorbeeld. U laat uw huis of uw appartement renoveren. U schakelt hiervoor een op het eerste oog betrouwbare aannemer in. Over deze aannemer heeft u lovende aanbevelingen verkregen. Ook uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bleken u geen onregelmatigheden. De door de aannemer genoemde prijs in de offerte is ook nog eens marktconform. U gaat derhalve akkoord met de uitgebrachte offerte en de aannemer kan aan de slag! Ondanks dat u zorgvuldig gehandeld heeft, kan deze opdracht u toch duur komen te staan. Alles verloopt voorspoedig en naar uw tevredenheid totdat er een controleur van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) langskomt en constateert dat de aannemer gebruik maakt van illegale arbeidskrachten (zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning). Niet alleen de aannemer, maar ook u als opdrachtgever kunt worden geconfronteerd met aanzienlijke boetes, variërend tussen de € 4.000,- en € 8.000,- per geconstateerde illegale arbeidskracht.

 

Conclusie: wij adviseren u om voordat u uw auto laat herstellen minimaal twee offertes op te vragen bij twee verschillende schadeherstelbedrijven zodat u de offertes alsmede de daarin opgenomen te verrichten werkzaamheden kunt vergelijken en deze offertes aan uw verzekeraar kunt voorleggen. Ten aanzien van het sluiten van een overeenkomst met een aannemer bij de renovatie aan uw woning, adviseren wij u om een clausule in de overeenkomst op te nemen waarin is bepaald dat eventuele aan u op te leggen boetes op de aannemer kunnen worden verhaald.

 

Wenst u meer informatie?
Kijk op www.weertsadvocaten.nl of bel (010) 436 20 73.

 

Categorieën Archief