Disclaimer

BtoB Magazine Online

Disclaimer /privacy statement/copyright

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan BtoB Magazine Online niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie en kan aan deze inhoud daarvan ook geen enkel recht worden verleend.

BtoB Magazine Online behoudt zich het recht voor de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult,zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven,worden gebruikt. Deze gegeven zullen niet aan derde worden gegeven.

Alle inhoud van deze pagina’s van haar internetsite,zoals logo’s,software, teksten, foto’s grafische elementen en audio clips, is eigendom van BtoB Magazine Online of haar licentiegevers en of (overige) leveranciers,en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, publicatierecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigt, gedistribueerd, openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BtoB Magazine Online te Spijkenisse.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door BtoB Magazine Online Spijkenisse.

BtoB Magazine Online, kan  niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

BtoB Magazine Online, handelend onder de naam BtoB Magazine Online.
Kluitstraat 2 3201 KW Spijkenisse

Meer info: mail naar info@btobmagazine.nl